Trụ sở và nhà máy tại long an

Lô LE6-02 Đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc,

Huyện Đức Hòa, Long An

Tel: +84 (272) - 3751 863/64

Fax: +84 (272) - 3751 862

Hotline: 0947 751 863

Email: maithuymisa@yahoo.com.vn

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

(*) Bắt buộc phải nhập. Không được bỏ trống
0947751863